Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99, 13/01) je Občinski svet občine Črnomelj na 23. seji dne 3. 7. 2001 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o spremembah in dopolnitvah pravilnika     o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj

 

 

1. člen

 

 

V 1. točki 4. člena se prva alinea dopolni tako, da se na novo glasi:

 

 

“– so kmetijska gospodarstva in druge fizične ter pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Črnomelj,“.

 

 

2. člen

 

 

V 6. točki 8. člena se prvi odstavek spremeni tako, da se črta besedilo: “Nabave kvalitetnega reprodukcijskega materiala za kmetijstvo, obnove črede plemenskih krav, obnove črede plemenskih prašičev, obnove črede drobnice v kontroliranih tropih, in za druge regrese oziroma subvencije“ in se ga dopolni tako, da se na novo glasi:

 

 

“Namen ukrepa:

 

 

Namen podpore je spodbujanje reje goveje živine, spodbujanje uvajanja ekološkega in integriranega kmetovanja, obnove vinogradov in sadovnjakov in nasadov jagod in druge podpore, ki se določijo z letnim programom ukrepov.“

 

 

3. člen

 

 

V 7. točki 8. člena se iz prvega odstavka črta besedilo “in kratkoročna posojila za nabavo repromateriala in reprodukcijskega materiala.“

 

 

    Besedilo prvega odstavka 7. točke 8. člena se na novo glasi:

 

 

“Namen ukrepa:

 

 

Sredstva se namenjena za subvencioniranje realne obrestne mere za dolgoročna namenska bančna investicijska posojila in posojila za nakup zemlje.“

 

 

4. člen

 

 

Te spremembe in dopolnila pravilnika se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati naslednji dan po objavi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 320-01-11/2001

 

 

Črnomelj, dne 3. julija 2001.

 

 

Župan

    Občine Črnomelj

    Andrej Fabjan l. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor