Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Kobarid na 28. redni seji dne 25. 4. 2001 sprejel naslednji

 

 

S K L E P

 

 

I

 

 

Cene vzdrževanja pokopališča v Kobaridu znašajo:

 

 

SIT

 

 

– enojni grob                                              5.580

 

 

– dvojni grob                                              7.380

 

 

– trojni grob                                              8.395

 

 

– otroški grob                                             2.680

 

 

Cene ne vključujejo DDV.

 

 

II

 

 

Cene začnejo veljati z dnem potrditve na Občinskem svetu občine Kobarid in se uporabljajo za leto 2001.

 

 

III

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 352-6/00

 

 

Kobarid, dne 25. aprila 2001.

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Pavel Gregorčič, inž. l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor