Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Po določbah prvega odstavka 32. člena Zakon o vodah /ZV-1/, lahko občina zaradi omogočanja splošne rabe morja določi status naravnega morskega javnega dobra tudi na delu priobalnega zemljišča morja. Navedena zemljišča pridobijo status naravnega morskega javnega dobra z odločbo, ki jo izda občinska uprava.

 

Za navedeno odločbo velja načeloma enako – seveda ob upoštevanju specifičnosti, ki izhajajo predvsem iz določb členov 30–32 Zakona o vodah /ZV-1/ – kot odločbo glede naravnega vodnega javnega dobra na delu priobalnega zemljišča celinskih voda in odločbo o statusu grajenega vodnega javnega dobra. (glej primer pod 8.8.3 oziroma 8.8.1.)

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor