Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

 

Na podlagi 96., 97., in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04) je Občinski svet občine Kungota na 10. redni seji dne 17. 6. 2004 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o zaključnem računu proračuna Občine Kungota za leto 2003

 

 

1. člen

 

 

Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Kungota za leto 2003.

 

 

2. člen

 

 

Doseženi prihodki in odhodki, dosežena izvršitev proračuna finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po zaključnem računu znašajo:

 

 

 

Občinski proračun v SIT

Bilanca prihodkov in odhodkov

Račun finančnih terjatev in naložb

Račun financiranja

 

 

Skupaj prihodki

580,079.019,72

 

 

 

 

Skupaj odhodki

583,911.914,24

 

 

 

 

Primanjkljaj

3,832.894,52

 

 

 

 

 

 

 

28,714.675,31

 

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 403-09/2004-1

 

 

Kungota, dne 18. junija 2004.

 

 

Župan

Občine Kungota

Jožef Karner, inž. grad. l. r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor