Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 28. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) in 17. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 40/09) je župan sprejel

S K L E P

o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine

1. člen

S tem sklepom se določijo javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, njena višina, način in čas plačevanja.

2. člen

Parkirišče pred upravno Škofja Loka (22 parkirnih mest), se določi kot javna parkirna površina, kjer je potrebno plačevati parkirnino.

3. člen

Višina parkirnine na označenih parkirnih prostorih znaša:

– za prve pol ure uro enkrat dnevno brezplačno,

– 0,50 € za vsake naslednje pol ure.

4. člen

Za plačilo parkirnine se uporabljajo naprave za izdajanje parkirnih listkov (parkomati).

5. člen

Na parkirnih prostorih se čas prihoda vozila označi s parkirnim listkom.

6. člen

Parkiranje je plačljivo od ponedeljka do petka, med 07.00 in 17.00 uro in ob sobotah med 07.00 in 13.00 uro.

7. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 21. 4. 2011 dalje.

Št. 371-007/2009

Škofja Loka, dne 6. aprila 2011

Župan

Občine Škofja Loka

mag. Miha Ješe l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor