Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14), izdajam

 

POPRAVEK

ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE GORJE

 

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorje objavljenem v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 12/14, z dne 19.03.2014, je izpadel del Priloge 1: Dopustne gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na površinah podrobnejše namenske rabe. S popravkom se objavi nova Priloga 1: Dopustne gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na površinah podrobnejše namenske rabe, ki vsebuje tabelo dopustnih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov na površinah podrobnejše namenske rabe izven in v območju Triglavskega narodnega parka.

 

Številka: 3500-26/2008-151

Datum: 14. aprila 2015

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Priloga 1: Dopustne gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na površinah podrobnejše namenske rabe

 

 

 

 

 

 

 

Priloga 2:   Dopustne gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na površinah podrobnejše namenske rabe (Triglavski narodni park)

 

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor