Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1
 

Na podlagi 19., 20. in 21. člena Zakona o lokalnih volitvah (uradno prečiščeno besedilo) (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06, 115/07), je Občinski svet občine Divača na 22. seji dne 19.12.2013, sprejel

 

 

 

ODLOK

 

 DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IN ZA VOLITVE ŽUPANA V OBČINI DIVAČA

 

 

 

1. člen

 

V Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in za volitve župana v Občini Divača (Uradni list Republike Slovenije, št. 64/98, 45/05) se besedilo prvega člena spremeni tako, da se glasi:

 

Za volitve članov Občinskega sveta občine Divača se določi štiri (4) volilne enote, v katerih se voli skupno enajst (11) članov občinskega sveta.

1.   Volilna enota št. 1 obsega območje dela naselja Divača in sicer naslednje ulice: Bevkova ulica, Gregorčičeva ulica, Kajuhova ulica, Kettejeva ulica, Kolodvorska ulica, Kosovelova ulica, Kraška cesta, Ležeška cesta, Na Vrtači, Nova cesta, Partizanska ulica, Poslovna cona Risnik, Sončna pot, Stara pot,  Ulica Albina Dujca, Ulica Brkinskega odreda, Ulica dr. Bogomira Magajne, Ulica Istrskega odreda, Ulica prekomorskih brigad, Ulica Stanka Volka, Ulica Stara Divača, Ulica 1. Maja in Vojkova ulica.

 

V volilni enoti št. 1 se volijo trije (3) člani občinskega sveta.

 

Sedež volilne enote je v Divači.

 

2.   Volilna enota št. 2 obsega del Krajevne skupnosti Divača in sicer območje:

 

·       del naselja Divača in sicer naslednje ulice: Trg 15. Aprila,  Lokavska cesta, Ulica Gregorja Žiberne, Ulica Ludvika Požrlja, Ulica brinja, Cesta v Gabrovo naselje, Cesta v zeleni gaj in

 

·       naselij: Betanja, Brežec pri Divači,  Dane pri Divači, Dolnje Ležeče, Gradišče pri Divači, Kačiče-Pared, Matavun, Naklo in Škocjan.

 

V volilni enoti št. 2  se volita dva (2) člana občinskega sveta.

 

Sedež volilne enote je v Dolnjih Ležečah.

 

3.   Volilna enota št. 3 obsega območje:

·       Krajevne skupnosti Vreme in sicer območje naselij: Vremski Britof, Dolnje Vreme, Gornje Vreme, Famlje, Goriče Goriče pri Famljah, Škoflje, Zavrhek, Podgrad pri Vremah in Gornje Ležeče,

 

·       Krajevne skupnosti Barka in sicer območje naselja Barka in

 

·       Krajevne skupnosti Misliče in sicer območje naselij: Kozjane, Misliče, Vareje in Vatovlje.

 

V volilni enoti št. 3 se volijo trije (3) člani občinskega sveta.

 

Sedež volilne enote je v Dolnjih Vremah.

 

4.   Volilna enota št. 4 obsega območje Krajevne skupnosti Senožeče in sicer območje naselij: Dolenja vas, Gabrče, Laže,  Otošče,  Potoče, Senadole in Senožeče.

 

V volilni enoti št. 4 se volijo trije (3) člani občinskega sveta.

 

Sedež volilne enote je v Senožečah.

 

 

 

2. člen

 

 Za volitve župana Občine Divača se določi 1 volilna enota. Volilna enota obsega celotno območje Občine Divača. Sedež volilne enote je v Divači.

 

 

 

3. člen

 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana (Uradni list RS št. 64/98) in Odlok o spremembi Odloka določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana (Uradni list RS št. 45/05).  

 

 

 

4. člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Številka: 032-0012/2013-05

 

Divača, 19.12.2013

   
 

 

Občina Divača

 

Drago Božac, župan

   

Popravek Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in za volitve županov v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/2014) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

 2. člen

  Ta popravek se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor