Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 900-65/2015-1-(52/04)

Datum: 4.11.2015

                          

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 44. Člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. I. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007, 47/2007 - popr. in 51/2010) sklicujem 11. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 18.11.2015 ob 16.30 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

1 Potrditev zapisnika 10. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 21.10.2015 in poročila o izvršitvi sklepov (zapisnik)

2. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3)

4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 — 1. obravnava (gradivo)

5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju — 1. obravnava (gradivo)

6. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Knez in kmetijskega gospodarstva Nastran - 1. obravnava (gradivo)

7. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in preselitev kmetijskega gospodarstva Krt - 1. obravnava (gradivo)

8. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Kranj (gradivo)

9. Letni program športa v Mestni občini Kranj za leto 2016 (gradivo)

10. Predlogi za podelitev priznanj Mestne občine Kranj za leto 2015 (gradivo)

11. Poročilo o izvajanju projektov Gorki in vodovod Bašelj — Kranj (gradivo 1, 2, 3)

12. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

 

Priloga: Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 11. sejo (gradivo)

Mestna občina Kranj

Boštjan Trilar, župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor