Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, (14/05 popr.), 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77,06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 11. redni seji dne 20. 12. 2011 sprejel

S K L E P

o ukinitvi javnega dobra

1.

S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremičninah:

– parcela št. 1455/8,, k.o. Škoflje, cesta v izmeri 52 m2, ID znak: 2463-1455/8-0, vpisana kot javno dobro v lasti Občine Divača,

– parcela št. 1455/10, k.o. Škoflje, cesta v izmeri 47 m2, ID znak: 2463-1455/10-0, vpisana kot javno dobro v lasti Občine Divača in se vpišejo v nov zemljiškoknjižni vložek iste k.o. kot lastnina Občine Divača.

2.

Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0025/2011-08

Divača, dne 20. decembra 2011

Župan

Občine Divača

Drago Božac l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor