Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 117. člena ter skladno z 20. in 22. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 51/02) ter 1. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99, 67/01 in 23/02) je Občinski svet občine Semič na 32. redni seji dne 10. 10. 2002 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o oblikovanju volilnih enot v Občini Semič

 

 

1. člen

 

 

Za izvedbo volitev članov občinskega sveta se oblikuje volilna enota, ki zajema območje celotne Občine Semič z naselji: Blatnik pri Črmošnjicah, Brezje pri Rožnem Dolu, Brezje pri Vinjem Vrhu, Brezova Reber, Brezovica pri Črmošnjicah, Brstovec, Cerovec pri Črešnjevcu, Črešnjevec pri Semiču, Črmošnjice, Gaber pri Črmošnjicah, Gornje Laze, Gradnik, Hrib pri Cerovcu, Hrib pri Rožnem Dolu, Kal, Komarna vas, Krupa, Krvavčji Vrh, Lipovec, Maline pri Štrekljevcu, Mašelj, Moverna vas, Nestoplja vas, Omota, Oskoršnica, Osojnik, Planina, Podreber, Potoki, Praproče, Praprot, Preloge, Pribišje, Pugled, Rožni Dol, Sela pri Vrčicah, Semič, Sodji Vrh, Sovinek, Sredgora, Srednja vas, Starihov Vrh, Stranska vas pri Semiču, Štrekljevec, Trebnji Vrh, Vinji Vrh pri Semiču, Vrčice.

 

 

V volilni enoti se voli trinajst članov občinskega sveta.

 

 

2. člen

 

 

Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem načelu.

 

 

3. člen

 

 

Župan Občine Semič se voli v občini kot eni volilni enoti. Za volitve župana velja večinsko načelo.

 

 

4. člen

 

 

Volitve v občinski svet in volitve župana vodi in izvaja občinska volilna komisija.

 

 

5. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o oblikovanju volilnih enot v Občini Semič (Uradni list RS, št. 65/94).

 

 

 

 

 

Št. 015-03-02/2002-1

 

 

Semič, dne 10. oktobra 2002.

 

 

Župan

    Občine Semič

    Ivan Bukovec l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor