Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

OBČINA PREVALJE

Trg 2a

2391 PREVALJE

ŽUPAN

 

 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006, 19/2006-popr., 34/2007, 15/2010)  in 8. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006, 1/2008)

 

S K L I C U J E M

 

1. redno sejo Občinskega sveta Občine Prevalje

v četrtek, 21. oktobra 2010, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Prevalje

 

z naslednjim predlogom 

 

DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev dnevnega reda 1. redne seje
3. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta in župana Občine Prevalje
4. Imenovanje Komisije za potrditev mandatov
5. Potrditev mandatov članov občinskega sveta in župana
6. Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata člana občinskega sveta zaradi nezdružljivosti funkcij
7. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
8. Pobude in vprašanja
9. Razno.

 

OBČINA PREVALJE

ŽUPAN

dr. MATIJA TASIČ

 

 

 

Vabljeni:

- Člani občinskega sveta

- Maja PETELINŠEK, predsednica OVK

- Novinarji

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor