Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 900-1/2017-4-(52/04)

Datum: 18.1.2017

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Dodatno gradivo za 24. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 24. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 25.1.2017 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 23. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 21.12.2016 ter poročila o izvršitvi sklepov (zapisnik)

2. Kadrovske zadeve (gradivo)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2)

4. Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj —1. obravnava (gradivo)

5. Odlok o urejanju in Čiščenju javnih zelenih površin v Mestni občini Kranj — 2. obravnava (gradivo)

6. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Avtobusni terminal v Kranju — 2. obravnava (gradivo)

7. Odlok o javno —zasebnem partnerstvu za izgradnjo OŠ Stražišče — telovadnica — 1. obravnava (gradivo)

8. Sklep o določitvi načina izvajanja prevozov na klic (gradivo)

9. Soglasje k ceni storitve pomoči na domu (gradivo 1, 2, 3)

10. Predlog za izstop MOK iz Skupnosti občin Slovenije (gradivo)

11. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2)

 

Točka 8. Pravilnik o spodbujanju razvoja starega Kranja 2017-2020 se umakne, ostale točke dnevnega reda se smiselno preštevilčijo.

 

Mestna občina Kranj

Boštjan Trilar, župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor