Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena statuta Občine  Videm  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UPB1, 38/2012) je Občinski svet Občine Videm na  26. redni seji dne 20.05.2014 sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O ŠTIPENDIRANJU V OBČINI VIDEM

 

1.člen

V 1.členu Pravilnika o štipendiranju v Občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2011) se črta besedilo: »in sofinanciranje diplomskih del (pomoč)«.

 

2.člen

V 2. členu se črta besedilo: »in pomoči pri izdelavi diplomskih nalog na tematiko lokalne skupnosti oz. občine Videm«.

 

3.člen

V 4.členu se črtata četrta in peta alineja drugega odstavka.

 

4.člen

7. člen se spremeni tako, da odslej glasi: »Štipendije se podeljujejo za obdobje enega šolskega/študijskega leta. Kandidati morajo podati prijavo na razpis za vsako šolsko leto«.

 

5.člen

V prvem odstavku 8. člena se črtata četrta in osma alineja in drugi odstavek 8. člena.

 

6.člen

Črtajo se 15.člen, 16.člen in 17.člen.

 

7.člen

V 22. členu se v prvem stavku za besedo »štipendisti«, doda beseda »lahko«.

 

8.člen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in prične veljati s šolskim letom 2014/2015, to je 01.09.2014.

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor