Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 117. člena ter skladno z 20. in 22. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 51/02) 1. in 18. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03) je Občinski svet občine Semič na 4. redni seji dne 3. 4. 2003 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Semič

 

 

1. člen

 

 

V odloku o oblikovanju volilnih enot v Občini Semič (Uradni list RS, št. 94/02) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

 

 

»V volilni enoti se voli štirinajst članov občinskega sveta, od tega enega predstavnika v občini naseljene romske skupnosti.«

 

 

2. člen

 

 

2. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Trinajst članov občinskega sveta se voli po proporcionalnem načelu, en član, predstavnik v občini naseljene romske skupnosti, pa se voli po večinskem načelu.«

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 015-03-02/2002-2

 

 

Semič, dne 7. aprila 2003.

 

 

Župan

    Občine Semič

    Ivan Bukovec l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor