Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 16. in 59. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99 in 77/06) je Občinski svet Občine Divača na 7. redni seji dne 20. 6. 2007 sprejel

O D L O K

o dopolnitvi Odloka o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača

1. člen

V Odloku o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača (Uradni list RS, št. 66/00) se doda 5.a člen, ki se glasi:

»5.a člen

Občina Divača v proračunu zagotovi sredstva za izplačilo nagrad za opravljanje funkcije predsednika, podpredsednika in članov sveta KS.

Izračun in način izplačila nagrade za opravljanje funkcije predsednika, podpredsednika in članov sveta KS se podrobno določi s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.«.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. OS 07/01

Divača, dne 20. junija 2007

Župan

    Občine Divača

    Matija Potokar l.r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor