Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 92. člena Zakona o lokalnih volitvah - uradno prečiščeno besedilo  (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17) Občinska volilna komisija Divača

 

RAZPISUJE

NAKNADNE VOLITVE

ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI  SENOŽEČE IN VREME

NA OBMOČJU OBČINE DIVAČA

 

1. Naknadne volitve v svete krajevnih skupnosti  Senožeče (volilni enoti  4/1  in 4/7) in Vreme (volilna enota 5/5) se opravijo v nedeljo, 2. decembra 2018.

 

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 29. oktober 2018.

 

3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija.

 

4. Ta razpis se objavi v uradnem glasilu slovenskih občin, na internetni strani Občine Divača (www.divaca.si) in na oglasnih deskah Občine Divača in krajevnih skupnostih Senožeče in  Vreme  v Občini Divača.

 

Številka: 041 -0007/2018-61

Datum: 23.10.2018

 

 

Občina Divača

 

Namestnica predsednika

občinske volilne komisije

Jasna Vitez

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor