Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02, popravek Uradni list RS št. 8/03) in Zakona o prostorskem načrtovanju (ZP Načrt) Uradni list RS št. 33/07 )  ter 7. člena Statuta občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas št. 5/07)  je občinski svet občine Trnovska vas na 8.  redni seji, dne 12. 6. 2007 sprejel

DOPOLNITEV

ODLOKA O PREDKUPNI PRAVICI NA OBMOČJU OBČINE TRNOVSKA VAS

1.  člen

 V 2. členu se doda novi odstavek, ki glasi :

ZA POTREBE POSLOVNE GRADNJE :

k.o. TRNOVSKA VAS parcela št. 108, ki leži v ureditvenem območju P1-P1.

2.  člen

Ta dopolnitev  odloka  začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas.

 

Številka: 032 0/8-6/2007-1o

Datum : 12. 06. 2007

 

                                                                                        OBČINA TRNOVSKA VAS

                                                                                  Župan: Alojz Benko,dipl.upr.org.l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor