Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 02/09) in 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda  (Uradni list  RS št. 37/99, Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 01/01) je Občinski svet Občine Komenda na 20. redni seji dne 20. 03. 2014 sprejel naslednjo

 

OBVEZNO RAZLAGO

 

I.

V  Odloku o lokacijskem načrtu območja O2/1 poslovno proizvodne cone Komenda – Ozka dela – II. faza se določilo o gabaritih stavb na posamezni gradbeni parceli razume tako, da nasprotno od določenih maksimalnih gabaritih minimalni gabariti niso določeni . Na posamezni gradbeni parceli tako ni nujna gradnja stavb, pač pa se te parcele lahko uredijo tudi za manipulativne površine, parkirišča, parkovne površine ipd.

 

II.

Obvezna razlaga se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda in velja naslednji dan po objavi. 

 

Številka: 35005-0002/2005

Datum: 05. 03. 2014

 

Tomaž Drolec, l. r.

Župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor