Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Kataster gospodarske infrastrukture

1. Naziv institucije:

Občina Trnovska vas
2. Naziv zbirke podatkov: Kataster gospodarske infrastrukture
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Po 35. členu Zakona o geodetski dejavnosti /ZGeoD-1/ uprava lokalne skupnosti vodi kataster gospodarske infrastrukture.

5. Pravne podlage: Zakon o geodetski dejavnosti /ZGeoD-1/ SOP 2010-01-4216
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): urejanje prostora, nepremičnine
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Trnovska vas
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 19.10.2010
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktor občinske uprave: mag. Jože Potrč – dipl. upr. org., e-pošta: joze.potrc@trnovska-vas.si

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor