Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ter 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na 5. seji dne 13. 5. 1999 sprejel naslednji

 

 

S K L E P

 

 

I

 

 

1. Občina subvencionira program male šole v višini 40%. Od te znižane cene se določi ustrezen prispevek staršev v skladu s pravilnikom o pačilih staršev za programe v vrtcih.

 

 

2. Ekonomske cene veljajo od 1. 5. 1999 dalje, izračunane so na 12 mesecev in znašajo:

 

 

SIT

 

 

– za celodnevni program je cena               43.120

 

 

– za skrajšani program je cena                34.670

 

 

– za celodnevno malo šolo je cena             25.870

 

 

– za poldnevno malo šolo je cena              20.810

 

 

– za 3/4 program je cena                      19.210

 

 

3. Ekonomska cena ne vključuje regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad, amortizacije, investicijskega vzdrževanja in ne upošteva izpisov otrok v poletnih mesecih. Ti stroški se v proračunu predvidijo posebej.

 

 

II

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 5. 1999.

 

 

 

 

 

Št. 601-3/97

 

 

Kobarid, dne 13. maja 1999.

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Pavel Gregorčič, inž. l. r

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor