Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 26. člena v zvezi s 25. členom Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) in 68. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 2. redni seji, dne 27. 11. 2014, sprejel

S K L E P

o imenovanju Odbora za infrastrukturo, prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja Občine Trnovska vas

1. člen

V Odbor za infrastrukturo, prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja Občine Trnovska vas se imenujejo:

 

Predsednik:

Drago Pukšič,

Biš 19, 2254 Trnovska vas,

Člani:

Jožef Pihler,    

Trnovska vas 15, 2254 Trnovska vas,

 

Andrej Arnuga,

Trnovska vas 49, 2254 Trnovska vas,

 

Danijel Maguša,

Sovjak 1 a,  2254 Trnovska vas,

 

Simon Zajšek,

Bišečki Vrh 30 b, 2254 Trnovska vas.

 

2. člen

Odbor se imenuje za čas mandata Občinskega sveta Občine Trnovska vas.

3. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 032 0/2-3/2014-4s

Datum: 27. 11. 2014

 

Župan Občine Trnovska vas:

Alojz Benko, dipl.upr.org.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor