Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UBP 1) je občinski svet Občine Videm na svoji 16. redni seji, dne 18.12.2012 sprejel naslednje

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

 

 

STATUTA OBČINE VIDEM

 

 

1. člen

 

 

V Statutu Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin 16/2010-UPB 1) se spremeni šesti odstavek 20. člena in sicer se odslej glasi:

 

 

(6) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za odgovore na vprašanja in pobude, ki so jih postavili člani sveta do oddaje gradiva za sejo.

 

 

2. člen

 

 

Spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 03-2747-01/2012

 

 

Datum: 18.12.2012

 

 

 

Občina Videm

 

Župan Friderik Bračič

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor