Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95), odločbe Ustavnega sodišča (RS, št. 6/94, 45/94 in 26/97), 6. člena uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) in 7. člena statuta občine Cerklje je občinski svet na svoji 30. redni seji dne 16.01.1998 sprejel

ODLOK

O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKA O TAKSAH ZA OBREMENJEVANJE VODE IN USTVARJANJE ODPADKOV

 

1.     člen

Odlok o taksah za obremenjevanje vode in ustvarjanje odpadkov (uradni vestnik Gorenjske, št. 3/97) preneha veljati s 29. 12. 1997.

2.     člen

S 01.03.1998 se takse za obremenjevanje vode in ustvarjanje odpadkov vključi v ceno komunalnih storitev in sicer v enaki višini, kot je bila veljavna na dan uveljavitve Uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Ur. l. RS 63/97).

3.     člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske, uporablja pa se od 01.03.1998

 

Številka: 015-03-86/98

Datum: 19.01.1998 

Predsednik občinskega sveta

Miha Zevnik

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor