Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97), 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 24. redni seji dne 25. 11. 1997 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o razveljavitvi odloka o obveznem prispevku uporabnikov komunalnih storitev s področja vodooskrbe in odvajanje atmosferskih in fekalnih voda za sofinanciranje primarnega omrežja vodovoda, kanalizacija in čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se razveljavi odlok o obveznem prispevku uporabnikov komunalnih storitev s področja vodooskrbe in odvajanje atmosferskih in fekalnih voda za sofinanciranje primarnega omrežja vodovoda, kanalizacije in čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica (Medobčinski uradni vestnik št. 15/78 in 31/83).

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 10/24-11-1/97

 

 

Slovenska Bistrica, dne 25. novembra 1997.

 

 

Predsednik

    Občinskega sveta

    občine Slovenska Bistrica

    dr. Janko Čar l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor