Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi, 50., in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010, 43/2010 in 57/2012), 39. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur.list RS, št. 59/1996, 31/1998, 1/1999, 54/2000, 68/2000, 27/2002, 67/2002, 110/2002, 8/2003, 110/2002, 36/2003, 55/2003, 43/2011, 71/2011, 58/2012) ter 16. člena Statuta občine Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010 in 36/2012, Ur. glasilo slovenskih občin št. 49/2013) je župan Občine Kranjska Gora sprejel

 

SKLEP

O JAVNI RAZGRNITVI OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OPPN ZA OBMOČJE KMETIJE HLEBANJA V SREDNJEM VRHU

 

 

1. člen

V Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 26/2013 z dne 28.6.2013, je bil objavljen Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN za območje kmetije Hlebanja v Srednjem vrhu.

 

2. člen

Dopolnjen osnutek OPPN za območje kmetije Hlebanja v Srednjem vrhu zajema naslednja zemljišča ali njihove dele: 335, 336/1, 336/2 in 336/3, k.o. Gozd.

 

3. člen

Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN za območje kmetije Hlebanja v Srednjem vrhu, ki ga je izdelalo podjetje Atelje za prostorsko projektiranje d.o.o. Jesenice, št. I/3290-1/13, v aprilu 2014, se javno razgrne.

 

4. člen

Dopolnjen osnutek odloka bo javno razgrnjen v prostorih Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora. Javna razgrnitev bo potekala v času od 28.4.2014 do vključno 28.5.2014.

 

5. člen

V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, ki bo organizirana v sejni sobi Občine Kranjska Gora, dne 7.5.2014, s pričetkom ob 17.00 uri.

 

6. člen

V času javne razgrnitve lahko občani, organizacije in drugi zainteresirani svoje predloge in pripombe k dopolnjenemu osnutku Odloka vpišejo v knjigo pripomb ali jih pisno posredujejo na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora.

 

7. člen

Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na svetovnem spletu ter začne veljati z naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor