Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 12/04) ter 120. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04) je Občinski svet Občine Kungota na 4. redni seji dne 15. 2. 2007 sprejel

S P R E M E M B O     S T A T U T A

Občine Kungota

1. člen

V prvem in drugem odstavku 126. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04) se besedna zveza »v Uradnem listu Republike Slovenije« zamenja z besedno zvezo »v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije«.

Ostala določila statuta ostanejo nespremenjena.

2. člen

Sprememba statuta se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati petnajsti dan po objavi.

 

 

Št. 011-07/2007

Kungota, dne 15. februarja 2007

Župan

    Občine Kungota

    Igor Stropnik l.r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor