Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 13. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list Republike Slovenije, št. 50/95), zakona o vrtcih (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/96) in pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list Republike Slovenije, št. 44/96) je Občinski svet občine Trebnje na seji dne 26. 3. 1997 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Trebnje

 

 

I

 

 

Cene vzgojno-varstvenih programov v VVZ Trebnje in VVE pri OŠ Veliki Gaber, OŠ Mirna, OŠ Mokronog in OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert znašajo mesečno na otroka:

 

 

– prva starostna skupina od 1. leta do 3. leta starosti 35.583 SIT,

 

 

– druga starostna skupina od 3. leta do vstopa v šolo 28.298 SIT.

 

 

II

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 1997 dalje.

 

 

 

Št. 381-1/97-1

Trebnje, dne 26. marca 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Trebnje

Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor