Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Kungota (Ur. list RS, št. 12/04, 18/07 in MUV št. 13/08) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kungota (Ur. list RS, št. 12/04, 18/07 in MUV št. 13/08) je Občinski svet Občine Kungota na 19. redni seji dne 9. aprila 2014 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O

prvega odstavka 44. člena in drugega odstavka 45. člena Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III (Ur. list RS, št. 74/06) v naslednjem besedilu:

„Za bruto zazidalno površino stavbe se šteje površina, ki je zazidana nad nivojem terena.

V primeru, ko gre za drugačne projektne rešitve in je treba združiti parcele, se združujejo tudi bruto zazidalne površine stavb in gradbene meje.“.

Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

Številka: 032-3/2014

Datum: 09. april 2014

 

Župan občine Kungota

Igor Stropnik, s.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor