Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01 in 5/03) je Občinski svet občine Žetale na 3. redni seji dne 21. 2. 2003 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o imenovanju volilne komisije Občine Žetale

 

 

1. člen

 

 

V Občinsko volilno komisijo občine Žetale se imenujejo:

 

 

1. Predsednica – Helena KOLAR, Žetale 78, 2287 Žetale

 

 

namestnica – Irena KRIVEC, Žetale 8/b, 2287 Žetale

 

 

2. Član: Štefka JAZBEC, Žetale 12/a, 2287 Žetale

 

 

namestnik: Matej GAJSER, Kočice 4, 2287 Žetale

 

 

3. Član: Alenka KOREZ, Čermožiše 55, 2287 Žetale

 

 

namestnik: Dejan VEK, Žetale 31/a, 2287 Žetale

 

 

4. Član: Berta JAZBEC, Žetale 14/a, 2287 Žetale

 

 

namestnik: Viktor FURMAN ml., Dobrina 56, 2287 Žetale

 

 

2. člen

 

 

Mandatna doba imenovane komisije traja 4 leta.

 

 

3. člen

 

 

Sedež volilne komisije je v Žetalah št. 1, 2287 Žetale.

 

 

4. člen

 

 

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 062-01-0003/2003-7/a

 

 

Žetale, dne 21. februarja 2003.

 

 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor