Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 18. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06-UPB1, 69/06-ZOIPub in 36/08-ZPOmK-1) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoj 29. redni seji, dne 9. 2. 2010, sprejel

 

O D L O K

o dopolnitvi Odloka o izdajateljstvu javnega glasila "Trnovski zvon"

 

1. člen

V 9. členu Odloka o izdajateljstvu javnega glasila "Trnovski zvon" (Uradni list RS, št. 74/00) se doda nov drugi stavek, ki glasi:

»Pred imenovanjem ali razrešitvijo odgovornega urednika mora občinski svet pridobiti mnenje uredništva.«

 

Dosedanji drugi stavek postane tretji stavek.

 

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 032 0/29-4/2010-6s

Datum: 9. 2. 2010

                                                                                              Alojz BENKO,

                                                                                     župan Občine Trnovska vas

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor