Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 3. in 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 20. redni seji dne 19. 11. 2009 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj

1. člen

10. člen Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 13/01 – v nadaljevanju: pravilnik) se spremeni in se na novo glasi:

»Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Črnomelj in v lokalnem časopisu oziroma na drug krajevno običajen način.«

2. člen

15. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:

»Občinski svet Občine Črnomelj se seznani z informacijo o razdelitvi sredstev na eni izmed sej, ki sledijo razdelitvi.«

3. člen

Spremeni se prvi odstavek 20. člena in se na novo glasi:

»Razpisna dokumentacija zajema razpisne obrazce z navodili in kriteriji, ki jih pripravi občinska uprava in so v času razpisa izvajalcem na voljo na spletni strani Občine Črnomelj in v sprejemni pisarni Občine Črnomelj.«

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 670-00-3/2000

Črnomelj, dne 20. novembra 2009

 

Župan

Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor