Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 16. člena  statuta Občine Videm (Ur.list RS št. 18/99, 117/00, 109/01, 93/02, 13/03 in 52/05) je občinski svet občine Videm na 26 .redni seji, dne 14.02.2006 sprejel

 

Spremembe Pravilnika

o enkratnem prispevku za novorojence

 

1.       člen

V pravilniku o enkratnem prispevku za novorojence se v 4. členu črta besedilo prvega odstavka in se nadomesti z naslednjim besedilom:

-   enkratni prispevek za novorojenca  znaša   15.000,00 Sit

-   enkratni prispevek za drugega novorojenca  znaša  20.000,00 Sit

-   enkratni prispevek za vsakega nadaljnjega novorojenca  znaša  še dodatnih 10.000,00 Sit.

V drugem odstavku četrtega člena se črta odbor za socialna vprašanja in se nadomesti z besedilom odbor za družbene dejavnosti

 

2.       člen

V 6. členu se doda nova alinea:

-   davčna številka vlagatelja.

 

3.       člen

Ta sprememba Pravilnika začne veljati petnajsti dan po objavi v  Uradnem glasilu Slovenskih občin.

 

Številka:                       039-987/06-00

Datum:                         27.02.2006

 

 

Friderik BRAČIČ

 

Župan občine Videm

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor