Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 24/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00), 71. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 2/99) ter na podlagi 75. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/99), sprejme Občinski svet Občine Destrnik na 20. redni seji, 6. 5. 2005

Sklep

o višini cen najema grobnih mest in mrliške vežice za leto 2005

1. člen

Višina letne najemnine za posamezne vrste grobnih polj na pokopališču Destrnik je:

- za enojni grob 5.100,00 SIT,

- za družinski grob 7.900,00 SIT.

V ceno je zajet DDV.

2. člen

Cena enkratnega najema mrliške vežice na pokopališču Destrnik znaša:

- najem veže (nad en dan) 14.600,00 SIT

- najem veže (do en dan) 10.000,00 SIT .

V ceno je zajet DDV.

3. člen

Cena prvega zakupa novega grobnega polja na pokopa­lišču Destrnik znaša za:

- enojni grob 17.200,00 SIT,

- družinski grob 22.950,00 SIT.

V ceno je zajet DDV.

4. člen

Zakupnina za zakup grobnega polja se poravna po položnici za tekoče leto, stroški najema mrliške veže in zakupa novega groba pa v roku 8 dni od izstavitve računa.

5. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik in velja do preklica.

 

Štev.: 032-01-4/2005-20R-4/5

Destrnik, 6. 5. 2005

 

Župan Občine Destrnik:

Franc PUKŠIČ, s.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor