Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Ur.l. RS, št, 5/80, 42/86 in 5/90), 15. člena Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Ur.l.RS, št. 11/80) in 24. člena Statuta občine Rače - Fram, je občinski svet na svoji seji, dne 12. aprila 1996, sprejel
 
S K L E P
 
 
o preimenovanju Hadžijeve ulice
 
 
1.
 
Hadžijeva ulica v Račah se preimenuje v Drevesniško ulico.
 
2.
 
Pri pristojnem upravnem organu se prične postopek za preimenovanje ulice.
 
 
Številka: 061-OS/96
 
 
Datum, 6. maja 1996
 
 
Predsednik občinskega sveta
 
 
Anton Španinger, s.r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor