Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 3., 5 in 10. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91), 1. člena uredbe o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 15/93), predpisov s področja otroškega varstva (samoupravni sporazum o uresničevanju socialnovarstvenih pravic - Uradni list SRS, št. 27/89), 9. in 16. členi statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95), je Občinski svet občine Dobrepolje na 19. seji dne 14. 5. 1996 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o določitvi najvišjih cen vzgojnovarstvenih storitev v vzgojnovarstveni enoti ‘Ciciban Kompolje’ v Kompoljah

 

 

1. člen

 

 

Kot najvišjo ceno vzgojnovarstvenih storitev v vzgojnovarstveni enoti ‘Ciciban Kompolje’ se od 1. 5. 1996 določi:

 

 

– dejavnost vzgoje in varstva otrok 2–7 let 31.695,20 SIT

 

 

– dejavnost priprave otrok na vstop v OŠ 5.202,00 SIT

 

 

2. člen

 

 

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 1996 dalje.

 

 

Št. 382-1/96

 

 

Dobrepolje, dne 14. maja 1996.

 

 

Predsednik

 

 

Občinskega sveta

 

 

občine Dobrepolje

 

 

Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor