Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 247. in ob upoštevanju 245. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/14, 24/14, 9/15 in 4/19),  je Občinski svet Občine Divača na  svoji  5. redni  seji  dne  15. 5. 2019, sprejel

 

S K L E P

O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

 

1.

S  tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na parceli št. 1047/6,  k.o. 2452-Divača.

Navedena nepremičnina postane last Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača, matična številka: 5882974, brez javnopravnih omejitev.

 

2.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0009/2019-19

Divača, 15.5.2019

 

                                                                                                 Županja Občine Divača 

                                                                                               Alenka Štrucl Dovgan, l.r.

 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor