Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi šeste alinee točke B) 14. člena in druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95, 22/97) je Občinski svet občine Bled na 22. seji dne 3. julija 1997 sprejel naslednji

SKLEP

I

Občinski svet občine Bled daje soglasje k določitvi ekonomske cene programa za otroke v vrtcih Občine Bled in sicer:

– 41.700 SIT za 1 do 3-letne otroke – 1. starostno obdobje,

– 37.800 SIT za 3 do 7-letne otroke – 2. starostno obdobje,

– 142.764 SIT – razvojni oddelek.

Cena štiriurnega programa znaša 60% in peturnega programa 85% cene dnevnega programa.

II

Cene programov veljajo od 1. 9. 1997 dalje.

III

Cene programov se mesečno povečujejo z rastjo cen življenjskih stroškov in z višino izhodiščne plače, določene s kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 34/96).

 

Št. 014-18/97

Predsednik Občinskega sveta  občine Bled

Bled, dne 3. julija 1997.

Franc Pelko l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor