Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo, sprememba 106/05 in 65/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 11. redni seji dne 20. 3. 2008 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj

 

 

1. člen

 

 

V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 89/07), se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se na novo glasi:

 

 

»Podjetja morajo izpolnjevati pogoj za majhna podjetja iz 3. člena veljavnega Zakona o podpornem okolju za podjetništvo.«

 

 

Četrti odstavek 4. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:

 

 

»Navedeni upravičenci morajo imeti sedež, dejavnost in kraj investicije na območju Občine Črnomelj. Do sredstev je upravičena tudi gospodarska družba, ki ima sedež dejavnosti tudi izven Občine Črnomelj, kolikor ima poslovno enoto v Občini Črnomelj in investira na območju Občine Črnomelj.«

 

 

2. člen

 

 

V 10. členu se v 1. točki spremeni tretji odstavek tako, da se na novo glasi:

 

 

»Višina pomoči se lahko dodeli do višine veljavne referenčne obrestne mere posojila za tekoče leto in se lahko izračuna bodisi na podlagi podatkov posojilne pogodbe ali na osnovi upravičenih stroškov investicije ali na podlagi stroškov odpiranja novih delovnih mest. Višina točke obrestne mere mora biti določena v javnem razpisu.«

 

 

3. člen

 

 

V 12. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:

 

 

»O višini dodeljenih sredstev za tekoče leto se seznani Občinski svet Občine Črnomelj na prvi naslednji seji po tem, ko so sredstva dodeljena s sklepi župana.«

 

 

4. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 302-8/2007

 

 

Črnomelj, dne 20. marca 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Črnomelj

 

 

Andrej Fabjan l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor