Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/2005-UPB, 103/2007, 99/2013, 46/2014) in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UPB-1, 38/2012 in 57/2014) je Občinski svet  Občine Videm na svoji 5. redni seji, dne 31.03.2015 sprejel

 

SKLEP

O NAČINU FINANCIRANJA POLITIČNIH STRANK

V OBČINI VIDEM

 

1. člen

Politična stranka (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, dobi sredstva iz proračuna Občine Videm (v nadaljevanju: proračuna) sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.

Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna, če je dobila najmanj 50%glasov, potrebnih za izvolitev enega člana Občinskega sveta Občine Videm.

 

2. člen

Višina sredstev namenjenih političnim strankam znaša  14.720,00 EUR na leto.

Skupna višina sredstev ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima Občina Videm opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba) za tekoče leto.

 

3. člen

Sredstva  se strankam nakazujejo trimesečno po četrtinah na njihove transakcijske račune.

 

4. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 42/2014).

 

5. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati 01.05.2015.

 

Datum: 31.03.2015

Številka:007-02/2015-04

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor