Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 33. redni seji dne 30. 9. 2002 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi – javno dobro

 

 

I

 

 

S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi – javno dobro za nepremičnino parc. št. 1457/3 pot v izmeri 12 m2 k.o. Črešnjevec.

 

 

Nepremičnine postanejo last Občine Slovenska Bistrica, s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.

 

 

II

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 10/032-01/33-15b/2002

 

 

Slovenska Bistrica, dne 30. septembra 2002.

 

 

Župan

    Občine Slovenska Bistrica

    dr. Ivan Žagar l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor