Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gorišnice – dopolnitev 2003 (Uradni list RS, št. 78/04) je v primerjavi z izvirnikom ugotovljena napaka, zato dajem na podlagi 30. člena statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/06) naslednji

 

 

 

 

 

POPRAVEK

 

 

 

 

 

Pri 8. členu odloka se v točki c.) pred prvo alineo doda nova alinea, ki glasi:

 

 

-         novogradnja in dozidava stanovanjskih objektov in objektov s poslovno dejavnostjo.

 

 

 

 

 

Številka: 15/2008

 

 

Datum  : 15.07.2008

 

 

 

 

 

 

Občina Gorišnica:

 

Župan Jožef  KOKOT

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor