Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je župan Občine Šalovci dne 5. 7. 2018 izdal

 

J A V N O   N A Z N A N I L O 

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono ŠA 17 

 

Občina Šalovci obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono ŠA 17 (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelala družba Kaliopa, informacijske rešitve, d.o.o., Ljubljana.

 

1. Kraj in čas javne razgrnitve

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN bo potekala v času od 13. 7. 2018 do vključno 13. 8. 2018 v prostorih Občine Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci, v času uradnih ur, in sicer: od 8. do 9. ure.

Na spletnem naslovu http://www.salovci.si/ bo dostopna elektronska oblika OPPN.

 

2. Kraj in čas javne obravnave

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo potekala v sejni sobi Občine Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci, na dan 1. avgusta 2018 ob 17. uri.

Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave skupaj z izdelovalcem OPPN.

 

3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje

Pripombe, predloge in mnenja k dopolnjenem osnutku OPPN lahko javnost podaja pisno na naslov: Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci, s pripisom Javna razgrnitev OPPN – pripombe, na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani ali v knjigo pripomb na javni razgrnitvi. Pripombe in mnenja bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.

 

4. Stališča do pripomb

Občina bo preučila pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine. Stališča bodo objavljena le z navedbo parcelne številke in katastrske občine in ne z osebnimi podatki.

 

5. Objava

Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati sedmi dan po objavi, na spletni strani Občine Šalovci www.salovci.si in na oglasni deski Občine Šalovci.

Št. 3500-1/2018-21

Šalovci, dne 5. julija 2018

 

 

Župan

 Občine Šalovci

 

Iztok Fartek l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor