Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka:

354-3/2014

Občina:

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predlagatelj:

Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Zakonska podlaga:

26. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS - stari, št. 26/90, 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 110/02 - ZGO-1 in 2/04 - ZZdrI-A), 5. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 27/07), 10. in 11. člen Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč in pokopališkem redu v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 27/07) in 16. člen Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Datum:

17.2.2014

Priloge:

Obrazložitev
Vabilo na sejo:

25. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Besedilo:

Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor