Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08, 76/08, 79/09 in 51/10) je bila na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem, dne 23.01.2015, sprejeta naslednja

SPREMEMBA IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

1. člen

V Statutu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010) se besedilo prvega odstavka 25. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Stalna delovna telesa občinskega sveta so:

-  odbor za negospodarstvo

-  odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo

-  odbor za varstvo okolja in gospodarske javne službe

-  statutarno pravna komisija

-  komisija za nagrade in priznanja.«

2. člen

Sprememba in dopolnitev Statuta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Številka: 032-05/2014-15

Datum: 23. 1. 2015

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

Franc Čebulj

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor