Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06- UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 9. redni seji dne 18. februarja 2016 sprejel

 

SKLEP

O VIŠINI VSTOPNIN ZA OGLEDE V OBJEKTIH, KI SO V LASTI OBČINE

VELIKE LAŠČE

 

I.

 

Vstopnina se določi za naslednje objekte:

-   TRUBARJEVA DOMAČIJA,

-   SPOMINSKA SOBA V LEVSTIKOVEM DOMU.

 

Ogledi so možni samo ob vodstvu vodiča.

 

II.

Vstopnina znaša:

 

1.   Ogled z vodenjem

-   učenci, dijaki, študenti: 2 EUR,

-   odrasli: 2,5 EUR,

-   družine z otroki: 5 EUR,

-   predšolski otroci in osebe s posebnimi potrebami: 1 EUR.

 

2. Ogled z vodenjem v tujem jeziku - po predhodnem dogovoru

-   skupina do 10 oseb: 30 EUR,

-   nad 10 oseb: 3 EUR na osebo.

 

3. Invalidi, novinarji, člani Slovenskega muzejskega društva in ICOM, protokolarni gostje in

spremljevalci skupin imajo prost vstop.

 

III.

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o višini vstopnin za oglede v objektih, ki so v lasti ali upravljanju Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/8 in 6/8).

 

IV.

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.

 

Stev.: 0301-08/2008-2                                                    

Datum: 18. februar 2016

                                                                                  

.Župan Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor