Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Evidenca za povrnitev stroškov prevoza za poseben program vzgoje in izobraževanja

1. Naziv institucije:

Občina Loški Potok
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca za povrnitev stroškov prevoza za poseben program vzgoje in izobraževanja
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Seznam vsebuje osnovnošolske otroke, ki se šolajo izven šolskega okoliša.

5. Pravne podlage:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ SOP 1996-01-0567; Zakon o osnovni šoli /ZOsn/

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): izobraževanje, financiranje, način financiranja
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Loški Potok
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki niso javno dostopni.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: vinko.kosmerl@loski-potok.si
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 15.3.1996
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Enkrat letno
15. Oblika zapisa: xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba:

Direktor občinske uprave: Viljem Vesel, e-pošta: viljem.vesel@loski-potok.si

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor