Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 22. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 48/95 in 2/96) je Občinski svet občine Rogašovci na seji dne 30. 3. 1996 sprejel

S P R E M E M B E     I N     D O P O L N I T V E     S T A T U T A

Občine Rogašovci

1. člen

V 72. členu se v drugem odstavku črta beseda “odbor” in se nadomesti z besedo “svet”.

2. člen

V 73. členu se v drugem odstavku črtata besedi “vaški odbor” in se nadomestita z besedami “svet vaške skupnosti”.

3. člen

V 74. členu se v prvem odstavku črta beseda “odbor” in se nadomesti z besedo “svet”.

4. člen

V 76. členu se v drugem odstavku črtajo besede “odbor” in “ vaškega odbora” ter se nadomestijo z besedami “svet” in “ sveta vaške skupnosti”.

5. člen

Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 27/96

Rogašovci, dne 30. marca 1996.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Rogašovci

Franc Knaus, ek. l. r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor