Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/07, 5/08, 9/15), je Občinski svet občine Cirkulane, na 7. redni seji, dne 12.10.2015, sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRIZNANJIH OBČINE CIRKULANE

 

1. člen

12. člena Odloka o priznanjih občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/07,11/10) se spremeni tako, da se glasi:

Veliko priznanje občine Cirkulane se podeljuje podjetjem, zavodom, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim s sedežem v občini Cirkulane, in sicer za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki so prispevali k razvoju in ugledu občine Cirkulane.

 

Končna določba

 

2. člen

Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka : 007-53/2015

Datum : 12.10.2015

 

 

Občina Cirkulane

 

Janez Jurgec, župan

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor