Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93) ter 30. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00, 116/00) je župan Občine Bled sprejel

SKLEP

o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda

1. člen

Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda, ki ga je izdelalo podjetje URBI, d.o.o., Trnovski pristan 2, Ljubljana.

2. člen

Osnutek se razgrne v stavbi Občine Bled.

Javna razgrnitev bo trajala od 23. marca do 24. aprila 2001.

3. člen

V času javne razgrnitve lahko podajo občani, organi, organizacije ter ostali zainteresirani pisne pripombe v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve.

4. člen

Kraj in datum javne razprave se določi naknadno na krajevno običajen način.

 

Št. 00303-1/01

Bled, dne 19. marca 2001.

Župan Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor