Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 111. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06) ter 9. in 35. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 72/06) izdajam

S K L E P

o prenehanju veljavnosti Pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti v Občini Kobarid

1. člen

S tem sklepom preneha veljavnost Pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 17/05).

2. člen

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 7. 1. 2007 dalje.

 

 

Št. 015-1/01-2007

Kobarid, dne 12. aprila 2007

Župan

    Občine Kobarid

    Robert Kavčič l.r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor